دوستانی که کتاب امدادهای غیبی شهید مطهری را تهیه نموده اند توجه فرمایند که کتاب فوق متشکل از چندین مقاله با موضوعات مختلف است که فقط مقاله "امدادهای غیبی" ازکتاب فوق جزء آموزش غیرحضوری است وخواندن کل کتاب  ضروری نیست.
مقاله فوق از لینک زیر قابل دریافت می باشد.

دریافت مقاله امدادهای غیبی در زندگی بشر (استاد شهید مرتضی مطهری)

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 10 شهریور 1392    | توسط: مهدی ابراهیمی نژاد    | فهرست موضوعی: آموزش غیرحضوری،     |
نظرات()