اسماء، القاب و کنیه ها (قسمت هشتم)

صاحب الرجعة

ازالقاب حضرت(ع)شمرده شده است(1)

شاید بدین جهت گفته اند كه حضرت سنت پیامبراسلام(ص)را بازگردانده واحیاء مى كند وشاید هم به جهت این است كه رجعت، پس از قیام او صورت مى گیرد والله العالم.

   ا. نجم الثاقب باب دوم.

 

صاحب السیف

در بعضى روایات از حضرت مهدى (ع) به صاحب السیف تعبیر شده است (1)

در شباهت هاى حضرت مهدى (ع) به انبیاء، شباهت حضرت را به پیامبر(ص)، قیام با شمشیر ذكر كرده اند0(2)

شخصى به نام ابو خدیجه از امام صادق (ع) راجع به امام قائم (ع) پرسید، فرمود: همه ما قائم به امر خداییم. یكى پس از دیگرى، تا زمانى كه صاحب شمشیر بیاید وچون صاحب شمشیر آمد، امر و دستورى غیر از آن چه بوده مى آورد.(3)

یعنى پدرانش مأمور به تقیه وصبر بودند ولى او مأمور به جهاد وبرانداختن ستم است 0

  ا. بحارالانوارج 52 ص 354 و 355.

2. همان ج 51ص 218.

3. اصول كافی، ج1 ص536.

 

صاحب الغیبة

 یكى از القاب معروف حضرت است.

زیاد بن صلت گفت: شنیدم امام رضا(ع) فرمود: قائم، مهدى، پسر پسر من، حسن است؟ جسمش دیده نمى شود واسمش را احدى نمى برد مگر پس از غیبت او..

گفتم: "اى سید ما اگر بگوییم صاحب الغیبة وصاحب الزمان چه؟ فرمود: همه این ها مطلقاَ جایز است، اما من شما را از تصریح به اسم مخفى او نهى مى كنم تا دشمنان او را نشناسند.(1)

  1. نجم الثاقب باب دوم.

 

صاحب الناحیه

 ازالقاب حضرت است

وبر امام حسن وامام هادى (ع) نیز اطلاق مى شود.

آورده اندكه ناحیه هر مكانى است كه صاحب الامر(ع)در غیبت صغرى در آن جا بوده (1)

   1. نجم الثاقب باب دوم.

 

صاحب سرداب

  گروهى آغاز غیبت امام زمان (ع) را از زمانى مى دانند كه مأموران خلیفه به منزل حضرت در سامرا، هجوم آوردند تا وى را دستگیركنند وحضرت در آن هنگام، در سرداب رفت و همان جا، از دیده ها پنهان شد وتاكنون در آن جا بدون آب و غذا زندگى مى كند و روزى از آن جا ظهورخواهد كرد.

این داستان چنان شهرت یافته كه حضرت را "صاحب سرداب "لقب داده ا ند..

در پاسخ این سخنان بایدگفت: در منابع شیعى، هیچ نامى از سرداب نیست نویسندگان اهل سنت در نوشته هاى خود بر این نظر اسرار مى ورزند ومتأسفانه این مسأله دستاویز حمله نا آگاهانه برخى از آنان به تشیع گردیده است (1)

پنداشته اند كه شیعیان در میانه سرداب، امام خود را مى جویند وظهورش را از آن نقطه انتظار مى كشند؟ از این روى، تهمت هایى به شیعه زده اند وزحمت مراجعه به منابع شیعى را در این زمینه به خود نداده ا ند .

البته منشأ خرده گیرى هاى نا آگاهانه برخى به شیعه، در این زمینه آن است كه شیعیان به بخشى از حرم عسكریین در سامرا، یعنى سرداب "احترام وتوجه خاصى دارند و آن را زیارت مى كنند واین نه به خاطر آن است كه امام زمان (ع) در این جا مسكن گزیده است وزندگى مى كند، بلكه از آن جهت است كه زمانى مركز عبادت وسكونت چند تن از امامان راستین تشیع بوده است. پس داستان غیبت حضرت مهدى (ع)در سرداب سامرا و زندگى كردن حضرت در آن مكان، بهتان ودروغى بیش نیست وهیچ یك از بزرگان شیعه، چنین باورى نداشته و ندارند.(2).

  ا. منتخب ا لاثر ص 372..

1.                    چشم به راه مهدى ص 339.

 

صبح فسفر

  از القاب خاصه حضرت شمرده شده وبه معناى صبح روشن است.

احتمال داده اندكه آن را از آیه شریفه والصبح اِذااسفر (1)استنباط كرده اند ومناسبت آن به حضرت این است كه حضرت نیز چون صبحِ صادق، ورشن و هویدا است.

   1. نجم الثاقب باب دوم

 

صاحب كرةالبیضاء

 از القاب حضرت است .

حكیمه خاتون مى گوید: پس از تولد مهدى (ع) آن جناب را آوردم نزد برادرم، حسن بن على (ع) پس با دست شریف خود روى پرنور او را مسح كرد و فرمود: سخن بگو اى حجة الله، بقیه انبیاء خاتم اوصیاء، صاحب كره بیضاء و ...(1)

  1. نجم الثاقب باب دوم.

 

صراط 

 از القاب حضرت به شمار مى آید.

البته دركتاب وسنت اطلاق آن بر هر امامى بسیار شده وشاهدى براى اختصاص به حضرت به نظر نرسیده است.(1)

 1. نجم الثاقب، باب دوم.

 

واقیذ

به معناى غایب شونده به مدت طولانى و از القاب حضرت است دركتب سماویه.

در تاریخ عالم آرا آمده است كه اسم حضرت در تورات واقیذ ما است.(1)

  1. نجم الثاقب باب دوم.

 

وتر

  به معناى "تنها"و فرد از القاب حضرت مهدى (ع) است.

بدین جهت گفته اند،چون حضرت دركمال و فضایل، منفرد است.(1)

   1. نجم الثاقب باب دوم.

 

وجه الله

 از القاب آن حضرت است و در زیارت حضرت مى خوانیم:ا لسلام على وجه الله المتلقب بین اظهر عباده(1)

  1.نجم الثاقب باب دوم.

 

ید الباسطه

 از القاب حضرت و به معناى دستى است كه رحمت و لطف را بر بندگان مى گستراند روزى را زیاد مى كند و بلا را دفع مى نماید(1)

 1.نجم الثافب باب دوم

 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 11 دی 1392    | توسط: مهدی ابراهیمی نژاد    | فهرست موضوعی: مطالب روز،     |
نظرات()