اسماء، القاب و کنیه ها (قسمت نهم)

مقتصِر 

 به معناى اكتفا كننده واز القاب حضرت مهدى (ع) است.

شاید منظور این باشد كه حضرت مهدى (ع) برخلاف همه انبیاء واوصیاء گذشته، كه به خاطر حفظ و بقاى دین با منافقین مدارا مى كردند،ایشان تنها به انصار و بندگان صالح اكتفا خواهد فرمود و رشته الفت و موانست باكفار ومنافقین، در آخرالزمان گسسته خواهد شد.(1)

  ا. نجم الثاقب باب دوم.

 

مقدرة

  به معناى توانایى و از القاب آن حضرت است.

حضرت را مقدره گویند چون ازكثرت بروز و ظهور عجایب، قدرت هاى الهى در نزد آن حضرت، به حدى رسیده كه گویا عین قدرت شده است. (1)

   1. نجم الثاقب باب دوم.

 

 منان

 از القاب حضرت مهدى (ع) و از اسماء حسنى است (1)

  1. نجم الثاقب باب دوم.

 

مصباح الشدید الضیاء

به معناى چراغ نورانى و از القاب حضرت است.(1)

  1. نجم الثاقب، باب دوم.

 

 

مظهرالفضایح

  از القاب حضرت مهدى (ع)و به معناى جلوه گاه رسوایى ها است.(1)

  ا. نجم الثاقب باب دوم. 

 

مفرج اعظم

 به معناى گشایشگر بزرگ و از القاب حضرت است.

امام رضا (ع) فرموده است: هرگاه عِالم شما غایب شد، پس فرج اعظم را منتظرباشید. (1)

1. نجم الثاقب باب دوم.

 

 مفضل

 از القاب حضرت مهدى (ع) و از اسماء حسنى است كه خداوند تعالى آن حضرت را مظهر اعظم آن قرار داده.(1)

   1. نجم الثاقب باب دوم.

 

كمال

  از القاب حضرت مهدى (ع) است(1)

در روایات آمده است كه علم و عقل در زمان ظهور حضرت مهدى (ع) به كمال مى رسد (2)

1. نجم الثاقب باب دوم

2. بحارالانوار ج 52ص 326

 

مؤمَل 

 از القاب حضرت مهدى (ع) و به معناى این است كه خلایق آرزوى او را دارند

امام حسن عسكرى (ع) فرمود: "آن هنگام كه حجت (ع) به دنیا آمد دشمنان گمان كردند كه ایشان را مى كشند تا نسلش را قطع كنند، پس چگونه دیدند قدرت خداوند را؟ كه نامید او را مؤمل (1)

البته در دعاى ندبه اشاره به این مضمون شده: بنفسى انت من امنیه شایق یتمنی من مؤمن ومؤمنة ذکرا فحنا

   ا. نجم الثاقب، باب دوم.

 

مامول

 یعنى امید داشته شده كسى كه آرزوى او را دارند و آن چه یا آنكه مایه امید باشد(1)

امام صادق (ع) بعد از ذكر بسیارى علامات، فرمود: آن گاه قائم مأمول و اما، مجهول برمى خیزد

در زیارات مأثوره آن حضرت است: السلام علیك ایها الامام المأمول (2)

مامول كه پیش تر از القاب حضرت شمرده شده، به همین معناست .

  1. معارف ومعاریف ج9ص52

2. نجم الثاقب باب دوم

 

مبدا الاَیات

  از القاب حضرت مهدى (ع) و به معناى "ظاهركننده آیات خداوند" یا محل بروز و ظهور آیات الهیه است.

چون از آن روزكه بساط خلافت در زمین گسترده شد و انبیاء و رسل با آیات بینات و معجزات، براى هدایت خلق آمدند و مأمور ارشاد شدند، خداوند براى احدى، چنین تكریم نفرمود و با احدى آن مقدار آیات نفرستاد كه براى مهدى (ع) فرستاده و روانه خواهد كرد 0

بسیارى از آیات الهى، براى آمدن آن حضرت ظاهر مى شودكه یك دهم آن، براى آمدن هیچ حجتى ظاهر نشده است (1)

   1. نجم الثاقب باب دوم

 

مبلى السرائر 

از القاب حضرت و به معناى آشكاركننده رازها است. (1)

   1. نجم الثاقب باب دوم

 

محسن 

از القاب حضرت مهدى (ع) و از اسماء حسنى است كه خداوند تعالى آن حضرت را مظهر اعظم آن قرار داده. (1)

   1. نجم الثاقب باب دوم.


--------------------------------------------------

منبع: مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 11 دی 1392    | توسط: مهدی ابراهیمی نژاد    | فهرست موضوعی: مطالب روز،     |
نظرات()